Strona Szpitala Babińskiego | Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ Kraków

Ogłoszenia

Znak: OP-4240-8/14
OGŁOSZENIE

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. Józefa Babińskiego 29
30 – 393 Kraków

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., Nr 217 z późn. zm.)

Data publikacji: 25-03-2014
Wszystkie:

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data publikacji: 24-03-2014
Wszystkie:

Znak: OP-4240-7/14
OGŁOSZENIE

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. Józefa Babińskiego 29
30 – 393 Kraków

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., Nr 217 z późn. zm.)

Data publikacji: 24-03-2014
Wszystkie:

Znak: OP-4240-6/14

OGŁOSZENIE

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie
ul. dr. Józefa Babińskiego 29
30 – 393 Kraków

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

Data publikacji: 20-03-2014
Wszystkie:

Znak: OP-4240-5/14
OGŁOSZENIE

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. Józefa Babińskiego 29
30 – 393 Kraków

na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., Nr 217 z późn. zm.)

Data publikacji: 14-03-2014
Wszystkie:

Strona Szpitala Babińskiego

Święta Zmartwychwstaniu Pańskiego
to czas skupienia, nadziei  i radości.
Z serca życzę, aby
odnawiająca  wewnętrznie  refleksja,
budująca nadzieja i radość
stały się Państwa udziałem.
 

Stanisław Kracik
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im.
Dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
w porozumieniu z
Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w oddziałach:
 
-Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu,
-Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

oraz ponowny konkurs na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w oddziałach:
-Oddział Psychogeriatryczny II,
-Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic,
-Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,
-Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze II

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza nabór na kolejną edycję czteroletniego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w roku akademickim 2013/2014.

Wiosenna Wycieczka po Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

    W ostatnich dniach rozpoczęto 
prace rewitalizacyjne w alei głogowej położonej wzdłuż
głównej drogi dojazdowej do Szpitala Specjalistycznego im.
dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Leczenie

Zajmujemy się leczeniem oraz rehabilitacją zaburzeń oraz chorób psychicznych więcej...

Edukacja

Mamy duże zaplecze profesjonalistów z ogromną wiedzą i umiejętnościami. Potrafimy ją przekazać więcej ...

Badania

Prowadzimy działalność badawczą w celu poprawy jakości opieki i rozwoju stosowanych środków leczniczych więcej ...

Sztuka

Nasz Szpital słynie z działalności arteterapeutycznej, odkrywa, wspiera i promuje osoby utalentowane więcej ...

Nasi partnerzy